Bảng giá hosting ( lưu trữ Web )

Bảng giá hosting của thiết kế web Bình dương

 

Gói dịch vụ Start Sinh Viên Cá Nhân Cá Nhân ++
Giá dịch vụ 61.000/Tháng 81.600/Tháng  140.700/Tháng 187.800/Tháng
Dung lượng 300 MB 500 MB 750 MB 1.2GB
Băng thông 10GB 15GB 30GB Unlimited
Địa chỉ Email 5 10 Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
My SQL 1 1 3 5
MSSQL Server 0 1 1 1
Sub domain 5 10 Unlimited Unlimited
Addon Domain 0 0 0 0
Park Domain 1 3 Unlimited Unlimited

 

 

Gói dịch vụ Bán Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Giá dịch vụ 270.600/Tháng 295.600/Tháng 678.700/Tháng 877.200/Tháng
Dung lượng 2GB 3GB 5GB 7GB
Băng thông Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
My SQL 10 15 20 25
MSSQL Server 1 2 2 3
Sub domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 1 2 3 5
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited